[FESTIVAL BIỂN 2017] KHAI MẠC LỄ HỘI MÊ TRANG ” ĐẠI DƯƠNG XANH – CÀ PHÊ SẠCH” 2017