[FESTIVAL BIỂN 2017] Tổng kết Lễ hội Mê Trang Đại dương xanh, cà phê sạch: Ấn tượng và đầy màu sắc