Festival Biển Nha Trang 2013: “Đồng hành cùng Mê Trang hướng về biển, đảo Trường Sa”.