[Kỷ niệm 15 năm thành lập] Giải quần vợt Khánh Hòa mở rộng tranh Cup Mê Trang