Doanh nhân Lương Thế Hùng – TGĐ Cà phê Mê Trang nhận giải thưởng Sao Đỏ – 100 DN Trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014