[HAINAN ICOFFEEEXPO 2018] MÊ TRANG TẠI HỘI CHỢ CÀ PHÊ VÀ ĐỒ UỐNG QUỐC TẾ HẢI NAM 2018