[Hoạt động chi đoàn] Đoàn viên Mê Trang tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo