[Hoạt động chi đoàn] Tuổi trẻ Mê Trang với những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM