[Hội chợ Foodexpo 2015] Cầu nối giao thương của Doanh nghiệp Việt