[Hội chợ HVNCLC ] Nhiều trải nghiệm mới dành cho người tiêu dùng