[Hội chợ HVNCLC tại Đồng Nai] Cà phê Mê Trang sẵn sàng đón khách