[Hội chợ quốc tế] Mê Trang tham gia triển lãm “COFFEE EXPO SEOUL 2015” tại Hàn Quốc