[Hội chợ quốc tế] Mê Trang tham gia triển lãm “COFFEE EXPO SEOUL 2015” tại Hàn Quốc

10806351_965276153487062_6446979340445517197_n