[Hội chợ quốc tế] Nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tham gia hội chợ Coffee Expo Seoul 2015

image-2266df7221a8a33ce890f3ac8a39f1ce35d28cc880c5b7381851a4859dc411ff-V