[Hội chợ quốc tế] Nhiều cơ hội mở rộng thị trường cho doanh nghiệp tham gia hội chợ Coffee Expo Seoul 2015