HỘI DOANH NHÂN TRẺ KHÁNH HÒA CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ