Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

14568137_1552812478077490_1451428594736099117_n