Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cùng các mạnh thường quân hỗ trợ đồng bào đồng bào bị mưa to, lũ lớn vào ngày 18/11/2018 tại Khánh Hòa

0-02-06-66a94101a3e3e3cd4c563eb500a5751198a7ab3df102103268a8114095941323_f10f173b