Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cùng các mạnh thường quân hỗ trợ đồng bào đồng bào bị mưa to, lũ lớn vào ngày 18/11/2018 tại Khánh Hòa