Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng