Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa thăm và tặng quà cho 03 Bà mẹ Việt Nam anh hùng