Hội nghị APEC 2017 kỳ vọng mang lại ấn tượng tốt về Việt Nam