HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG – CẦU GIỮA TP. HCM VÀ CÁC TỈNH, THÀNH NĂM 2018