Hơn 150 tay vợt tranh tài Giải Quần vợt các CLB tỉnh mở rộng cúp Mê Trang, lần 8