Họp báo Festival Biển 2013: Mê Trang hướng về biển đảo thân yêu!

hop-bao-festival-bien-2013