Họp báo khởi động Giải Vô Địch Futsal Khánh Hòa tranh Cup Mê Trang lần thứ V năm 2012

hop-bao-cup-me-trang-2012-2