[Hội chợ HVNCLC] Cà phê Mê Trang chuẩn bị cho hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Cần Thơ