[FESTIVAL BIỂN 2017]KHAI MẠC CUỘC THI PHA CHẾ CÀ PHÊ FESTIVAL BIỂN NHA TRANG – CUP MÊ TRANG 2017