KHAI MẠC GIẢI QUẦN VỢT MỞ RỘNG TỈNH KHÁNH HÒA CUP MÊ TRANG 2019