Mê Trang sẵn sàng cho ngày khai mạc Lễ hội quảng bá và thử nếm Cafe Việt Nam 2015