Khai trương Mcafé tại 253 Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa