KHAI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 VỚI HỘI CHỢ QUỐC TẾ THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VÀ NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN LẦN THỨ 21 TẠI MÁT-X-CƠ-VA

icon trien lam