Khẳng định vị thế cà phê Việt Nam tại triển lãm World food Moscow 2014