Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột 2015: Mê Trang đoạt cúp vàng sản phẩm chất lượng, gian hàng đẹp & ấn tượng