LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ CÀ PHÊ MÊ TRANG

IMG_5889