[Hoạt động chi bộ] Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ cà phê Mê Trang