Lễ kết nạp Đảng viên tại Chi bộ Đảng công ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang

ket-nap-dang-2012-3