Lễ khai mạc giải quần vợt Cup Mê Trang vô địch tỉnh Khánh Hòa mở rộng lần thứ IV năm 2013

ong-nguyen-van-hoa-doc-dien-van-khai-mac