Lễ ký kết hợp đồng đầu tư nhà máy chế biến cà phê tại cộng hòa Uzbekistan