Lễ kỷ niệm 14 năm ngày thành lập và phát triển Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang