Lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Dương Thị Bê

Le-khanh-thanh-icon