Chi đoàn Mê Trang tham dự liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân 2014