[MCafé tiếp sức mùa thi] Sôi nổi lễ xuất quân chương trình tiếp sức mùa thi 2015