Khai trương Mcafé tại số 5 – Trần Quốc Toản – Đà Nẵng