Mê Trang tiếp tục khai trương cửa hàng Mcafé tại VinCom Đà Nẵng