Mê Trang bàn giao công trình Trường Sa cho Viện Hải Dương Học

Hnh 1_M_hnh_o_Trng_Sa_ln_trong_khun_vin_Phng_Trng_by_Ti_nguyn_bin_o_Hong_Sa_-_Trng_Sa