[ME TRANG CAFE – SHOP] Tưng bừng khai trương nhiều quán nhượng quyền trong tháng 6