Mê Trang chào đón vị khách quốc tế thứ 3.5 triệu đến Khánh Hòa