Mê Trang – Chương trình những đêm nhạc Tây Nguyên

Hai nghệ sĩ Tây Nguyên giao lưu với khán giả tại Mê Trang 22 Phạm Văn Đồng.