Mê Trang cùng “Hội tụ tinh hoa – phát huy bản sắc – liên kết phát triển” tại Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 6