Mê Trang đồng hành cùng đại hội thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII

dai_hoi_tttt_khanhhoa