MÊ TRANG ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2018