Mê Trang đồng hành cùng ngày hội thanh niên công an hiến máu tình nguyện